شفق قطبی   

 


              IMAGE Spacecraft Pictures Aurora

   شفق قطبی از بیرون زمین همچون تاجی از نور، که دور هر یک از قطب ها می چرخد، دیده می شود.

این عکس توسط ماهواره ی IMAGE از شفق جنوبی (شفق قطبی نیمکره ی جنوبی) در شهریور 1383، درست چهار روز پس از این که زبانه های خورشیدی پلاسما (گاز یونیزه از پروتون و الکترون) به سمت زمین گسیل شده اند گرفته شده است.

از روی زمین، این حلقه به صورت پرده ای از نور درخشان در آسمان شب به نظر می آید. توفان خورشیدی شهریور 1384 نیز، مانند همه ی توفان های خورشیدی، شکل میدان مغناطیسی اطراف زمین را مشخص کرد.

هر چند دانشمندان می دانستند که شفق قطبی توسط ذره های باردار خورشید و بر هم کنش آن ها با میدان مغناطیسی زمین به وجود می آید، اما روشی برای اندازه گیری این بر هم کنش وجود نداشت تا این که سازمان فضایی آمریکا (NASA) در سال 2000 ماهواره ی Imager for Magnetopause-to-Aurora Global Exploration (IMAGE) را در مدار قرار داد. این ماهواره تاکنون اطلاعاتی را جمع آوری کرده و در اختیار دانشمندان قرار داده است که برای اولین بار به آنها اجازه می دهد تا بر روی ساختار و دینامیک میدان مغناطیسی زمین مطالعه و بررسی کنند. هرچند این ماهواره برای یک فعالیت 2 ساله در نظر گرفته شده بود اما IMAGE آخرین اطلاعات خود را پس از 5 سال فعالیت موفق در آبان 1383 به زمین ارسال کرد.

 

لینک
سه‌شنبه ٢٤ مهر ۱۳۸٦ - ویدا وحیدنیا