توسعه پايدار

رييس سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور،دربيست وچهارمين گردهمايي علوم زمين گفت: با توجه به اينكه حركت به سمت توسعه پايدار در بخش معدن كند بوده است ،اميدواريم كه نتايج اين همايش درتسريع اين حركت مفيد باشد.

"محمد تقي كره‌اي" روز دوشنبه در مراسم گشايش بيست و چهارمين گردهمايي علوم زمين در تهران افزود: دستيابي به زمينه‌ها و مزيت‌ها براي توسعه كشور و شناخت پتانسيل‌ها از طريق شناخت دقيق مواد معدني و تبديل آنها به ثروت ملي و همچنين شناخت مخاطره‌ها و تدوين برنامه براي كاهش و پيشگيري از انها ، از طريق سياست‌گذاريها و برنامه‌ها و حمايتهاي مالي قابل وصول خواهد بود.

وي با بيان اينكه اكنون زيرساخت‌ها براي توسعه كشور در بخش معدن فراهم شده است، گفت: در زمان حاضر ‪ ۸۸‬درصد مناطق اولويت دار زير پوشش مطالعات اكتشافي قرار گرفته است و اميدواريم با استفاده از روش‌هاي ژئوفيزيك هوايي در اين زمينه به توفيق‌هاي بيشتري دست يابيم.

كره‌اي اظهار اميدوراي كرد: با گسترش علوم زمين شناسي، توسعه فعاليتهاي مهندسي و زيست محيطي ، مجموعه مناسبي با توجه به فضاي جديد و نياز كشور فراهم شود تا طبق نظر وزير صنايع و معادن يك حركت جهادي در تمام شاخه‌هاي علوم زمين در آينده نزديك ، شكل گيرد.

وي ادامه داد:از جمله فعاليتهاي سال جاري سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني، تهيه نقشه‌هاي كاربردي و موضوعي زمين شناسي در مقياس يك در ‪ ۲۵‬هزار است كه مجموعه عظيم كاري شامل نقشه‌هاي شهري ، زيست محيطي ، توسعه شهري ، اقتصادي و ... را در بر مي‌گيرد.

كره‌اي سپس اظهار داشت: در خصوص نقشه‌هاي زمين شناسي، مكانهاي داراي توان بالقوه معدني را شناسايي كرده‌ايم و براي تبديل آن به معادن مورد نظر برنامه‌ريزي‌هاي لازم صورت گرفته ،به طوري كه راهبردهاي زمين شناسي اكتشاف در سند توسعه بخش معدن نيز تدوين شده است.

رييس سازمان زمين شناسي كشور ، از جمله سياستهاي مهم وزارت صنايع و معادن را توسعه آزمايشگاههاي مختلف علوم زمين در تمام شاخه‌هاي اين علوم برشمرد و گفت: قصد داريم كه از طريق ايجاد بسترسازي و فراهم كردن زمينه- هاي سرمايه‌گذاري براي بخش خصوصي هر چه زودتر به اين مهم دست يابيم.

كره‌اي با اشاره به اهميت ارتباط بين دانشگاهها و صنعت افزود: تهيه نقشه -هاي يك در ‪ ۲۵‬هزار از توان بخش دولت و خصوصي خارج است ، چرا كه ماهيت پژوهشي دارد و بايد به دانشگاهها واگذار شود.

وي دستيابي به‌اهداف بخش معدن در سند چشم انداز ‪ ۲۰‬ساله كشور را نيازمند توجه به نگرشهاي جهاني و توسعه فعاليتهاي علوم زمين كشور در خارج از مرز -هاي جغرافيايي دانست و گفت: حضور در كشورهاي منطقه، عضو اكو و آمريكاي مركزي و جنوبي از جمله موفقيتهاي بخش علوم زمين ايران در خارج كشور بوده است.

كره‌اي با توجه به اينكه هزينه زيرساخت بهره برداري از معادن گاهي تا ‪۵۰‬ درصد هزينه‌هاي راه‌اندازي يك معدن را شامل مي‌شود، تصريح كرد: اميدواريم با تعامل بيشتر بين كارشناسان سازمان محيط زيست و وزارت صنايع ومعادن مساله بهره‌برداري از معادن در تناقض با مسايل زيست محيطي ، قرار نگيرد.

دبير بيست و چهارمين گردهمايي علوم زمين نيز در مراسم افتتاحيه اين گردهمايي گفت: در اين دوره از گردهمايي انبوه زيادي از مقاله‌ها در گرايش -هاي گوناگون علوم زمين به دبيرخانه گردهمايي ارسال شد كه در مقايسه با دوره‌هاي گذشته از رشد چشمگيري برخوردار بوده است.

مهندس "جمشيد مجيدي" افزود: با اين وجود با توجه به نزديكي بسيار زياد علوم شيمي با زمين شناسي، هنوز نتوانستيم بستري مناسب جهت ارايه مقاله - هاي شيمي در همايش‌هايي از اين دست، فراهم كنيم.

وي با بيان اينكه مجموع ‪ ۶۵۷‬مقاله به دبيرخانه گردهمايي ارسال شده است، گفت: از اين تعداد ‪ ۱۳۷‬مقاله به منظور ارايه به صورت سخنراني و ‪ ۲۲۶‬مقاله براي ارايه به صورت پوستر ، انتخاب شد.

بيست و چهارمين گردهمايي علوم زمين امروز با حضور معاون رييس جمهوري و رييس سازمان حفاظت محيط زيست فعاليت خود را آغاز كرد و تا دهم اسفند ماه نيز ادامه دارد.

/ 0 نظر / 8 بازدید