کشف فسيل کهن ترين گل

دانشمندان مي گويند بقاياي فسيلي كهن ترين گل شناخته شده در جهان را كشف كرده اند.

به گزارش سرويس «علمي» ايسنا‏، اين فسيل در يك تخته سنگ در شمال شرقي چين كشف شده و تصور مى شود 125 ميليون سال عمر داشته باشد.

محققان در دانشگاه فلوريدا در آمريكا مى گويند كه اين گونه گياهى مى تواند جد بزرگ همه گل هاى زمين باشد.

آنها مى گويند كه اين گل احتمالا در درياچه هاى كم عمق كه دايناسورها و ساير موجودات ماقبل تاريخ در آن زندگى مى كردند رشد مى كرده است.

به گفته ديويد ديلچر از موزه تاريخ طبيعى فلوريدا و دانشگاه فلوريدا اين گياه، كه «آركافروكتوس سيننسيس» يا «ميوه كهن چينى» نام دارد، يكى از گونه هايى است كه تاكنون مشاهده نشده بود.

او افزود: «اين مثل مادر همه گياهان گلدار است.»

اين كشف نشان داد كه گياهان گلدار در ابتدا به شكل علف روييده و قادر به توليد مثل سريع خود بوده اند.

به گفته وى بخش گلدار گياه داراى گلبرگ نبوده است، اما تنها به عنوان واحد توليد مثل عمل مى كرده است كه براى بقا ضرورى بود.

به گزارش ايسنا از سازمان زمين‌شناسي، وي گفت: «علت اين كه مى توانيم بگوييم اين يك گياه گلدار بوده است اين است كه تخم آن در داخل بخش ماده ميوه محفوظ بوده است.»

ساير كارشناسان علم گياه شناسى گفتند كه پيش از پذيرش اين گل به عنوان كهن ترين گياه گلدار زمين، به تحقيقات بيشترى نياز است.

http://iranbiology.blogfa.com/post-59.aspx

 

/ 0 نظر / 14 بازدید