زمين لرزه

د-زمین لرزه های جهان

1-زمین لرزه جهان

در ساعت 2 و 3 دقیقه و 41 ثانیه (به وقت جهانی) روز 24 فوریه 2003 میلادی برابر با 5 و 33 دقیقه و 41 ثانیه  بامداد(به وقت محلی) روز 5 اسفند ماه 1381 هجری شمسی، زمین لرزه ای با بزرگای 4/6 در 3330 کیلومتری شمال باختری پکن و در جنوب سین کیانگ کشور چین به وقوع پیوست. براثر این زمین لرزه حداقل 263 نفر کشته و 4000 نفر مجروح شدند و آسیبهای قابل توجهی نیز به بناهای منطقه وارد گردید.

y1n1,p1.gif

شکل (1): زمین لرزه های جهان دراسفند ماه  81(منابع از IRIS, NEIC).

هـ- زمین لرزه های ایران

1-  زمین لرزه ایران

در ساعت 9 و 6 دقیقه و3/43 ثانیه (به وقت جهانی) روز 16 مارس 2003 میلادی برابر با 12 و 36 دقیقه و 3/43 ثانیه (به وقت محلی) روز 25 اسفندماه 1381 هجری شمسی، زمین لرزه ای با بزرگای 2/4 در مرز ایران و ترکیه با مختصات رومرکزی 75/37 درجه عرض شمالی و  83/44 درجه طول خاوری به وقوع پیوست.

y1n1,p2.jpg

شکل(2): زمین لرزه های ایران در اسفندماه 81
(منابع از IIEES, IDC).


y1n1,p3.jpg

شکل(3): نگاشت ثبت شده از زمین لرزه 25/12/81 مرز ایران و ترکیه
(ایستگاههای لرزه نگاری نائین و کاوش پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله).

/ 0 نظر / 10 بازدید