پرفسور حسین زمردیان

بی شک یکی از مفاخر  و چهره های ماندگار روزگار ما ،پرفسور حسین زمردیان است که حق بسیار بزرگی بر  اعتلای علوم پایه ما داشته و دارد. همانطور که در ادامه خواهید خواند دکتر زمردیان در هفت و یک سالی که از خدای سبحان عمر گرفته اند منشا خیرات بزرگی در فیزیک ،هواشناسی ،اقیانوس شناسی ،نجوم ،جغرافیا ،زمین شناسی و....بوده اند و در این علوم شاگردانی را تربیت کرده اند که اکنون خود اساتیدی برجسته هستند.وبلاگ هواشناس ضمن خسته نباشید مضاعف به وی آرزوی سلامتی و طول عمر را از خدای منان خواستار است.

"هرچند نگارنده تا کنون افتخار شاگری ایشان را نداشته ام و در این مورد افسوس می خورم ولی بصورت غیر مستقیم توسط کتابهایی که ایشان به رشته تحریر و یا ترجمه کرده اند بهره ها برده ام و شاگردی کردم .از همین رو بسیار مسرور خواهم شد جهت ارتباط با وی و همچنین استفاده از دانش گسترده ایشان مرا راهنمایی نمایید"

 

پروفسور   حسين زمرديان متخصص ژئوفيزيك و بنيانگذار مركز ملى اقيانوش شناسى
متولد ،۱۳۱۵شيراز
-
دكتراى تخصصى در رشته «ژئو دزى» از دانشگاه فنى مونيخ ۱۳۴۶
-
دستيارپژوهشى مؤسسه تحقيقات ژئودزى آلمان وابسته به آكادمى علوم استان باواريا
-
۴۰سال تدريس در دانشگاه هاى مختلف ايران
-
تأسيس و رياست مركز اقيانوس شناسى
-
تأسيس و رياست دانشگاه هرمزگان
-
رياست كميته ملى اقيانوس شناسى وابسته به كميتهملى يونسكو ايران
-
معاون مؤسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران
-
رياست مؤسسهژئوفيزيك دانشگاه تهران
-
رئيس انجمن ژئوفيزيك ايران
-
رياست گروه واژه گزينىفرهنگستان زبان و ادب فارسى
-
برخى از آثار تأليفى وى عبارتند: كاوش ژئوفيزيك،ژئوفيزيك كاربردى (در دو جلد)، مبانى نجوم، اطلس ابرهاى دريايى، واژه نامه علومزمين و...

حسين زمرديان از نخستين دانش آموختگان رشته ژئوفيزيك در ايران است كه تحصيلاتمقدماتى خود را زير نظر اساتيد گرانمايه دانشگاه تهران همچون زنده ياد دكتر محمودحسابى، زنده ياد دكتر كشى افشار - بنيانگذار ژئوفيزيك در ايران- دكتر جناب، دكترخمسوى و دكتر روشن به پايان برده است و از نخستين سال هاى تأسيس مؤسسه ژئوفيزيكدانشگاه تهران، بيش از ۴۰ سال در زمينه آموزش و تحقيقات ژئوفيزيك فعاليت داشتهاست.
پايه گذارى دانشگاه هرمزگان، رياست مؤسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران، رياستكميته ملى اقيانوس شناسى وابسته به كميته ملى يونسكو و رياست انجمن ژئوفيزيك ايراناز جمله ديگر مسؤوليت هاى علمى و اجرايى مؤسس و نخستين رئيس مركز ملى اقيانوس شناسىتا پيش از بازنشستگى از دانشگاه تهران حسين زمرديان بوده است.
زمرديان مدت دهسال نيز به عنوان نماينده ايران در كميسيون بين الدول اقيانوس شناسى يونسكو درپاريس در اجلاس هاى سالانه و دوسالانه اين كميسيون حضورى فعال داشته است. وى هماكنون مديريت گروه ژئوفيزيك دانشگاه آزاد اسلامى واحد علوم و تحقيقات و رياست گروهواژه گزينى ژئوفيزيك را در فرهنگستان زبان و ادب فارسى برعهده دارد.
او كه علاوهبر فعاليت هاى گسترده آموزشى، پژوهشى و اجرايى نقش مؤثرى در راه اندازى وفعاليت هاى انجمن ژئوفيزيك ايران در دوره هاى مختلف داشته، ضمن بازگويى گوشه هايىاز زندگى و تلاش هاى علمى اش، از دغدغه هاى خود در بازيابى جايگاه انجمن هاى علمىدر روند تصميم سازى و برنامه ريزى هاى بخشى و كلان كشور مى گويد و اينكه «انجمن هاىعلمى مى توانند بازوان توانمندى براى گسترش رشته هاى خود در سطح كشور و محفلى براىگردهمايى متخصصان مسن تر در كنار متخصصان جوان داشته باشند تا بتوان از تجربيات ومديريت نسل قبل در كنار نيروى كار و نسل جديد استفاده كرد و از همكارى اين نهادهاىعلمى به عنوان ارگان هاى متخصص مشاور براى وزارت علوم، تحقيقات و فناورى و نيزدانشگاه ها و صنعت بهره گرفت.» (۱)

حسين زمرديان تاكنون پنج جلد كتاب را باعناوين كاوش ژئوفيزيك، ژئوفيزيك كاربردى (در دوجلد)، مبانى نجوم، اطلس ابرهاىدريايى و واژه نامه علوم زمين تأليف كرده است و در سال  ۱۳۶۸ جايزه بهترين ترجمه رابراى كتاب ژئوفيزيك كاربردى دريافت كرده است. وى تاكنون بالغ بر ۳۰ مقاله علمى درمجلات معتبر داخلى و خارجى و ۲۰ مقاله در كنفرانس هاى داخلى و خارجى ارائه كرده ودر سال ۱۳۵۵ جايزه بهترين مقاله كاربردى دانشگاه تهران را دريافت كرده است. اوهمچنين راهنمايى بيش از ۳۰ پايان نامه دانشجويى را در سطوح كارشناسى و كارشناسىارشد برعهده داشته است و در سال ۱۳۸۱ از سوى آكادمى نفت و گاز قزاقستان به علتخدمات ارزنده اى كه در زمينه همكارى ايران با كشورهاى حاشيه درياى خزر و توسعهكارهاى علمى مربوط به اين درياچه انجام داده بود، به مقام استادى اين آكادمى نائلآمد.
حسين زمرديان متولد سال ۱۳۱۵ شيراز است و پس از طى تحصيلات متوسطه دردبيرستان هاى نمازى شيراز و هدف تهران به دانشگاه تهران راه يافت و در سال ۱۳۳۷ ازاين دانشگاه فارغ التحصيل شد و در همين سال به عنوان دستيار آموزشگاه مؤسسهژئوفيزيك تازه تأسيس دانشگاه، تدريس رشته گرافى سنجى را برعهده گرفت.
وى در سال۱۳۴۳موفق به اخذ درجه كارشناسى ارشد در رشته «ژئودزى» شد و در سال ۱۳۴۶ دكتراىتخصصى اش را در همين رشته از دانشگاه فنى مونيخ دريافت كرد. زمرديان در فاصلهسال هاى ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۶ به عنوان دستيار پژوهشى در مؤسسه تحقيقات «ژئودزى» آلمانوابسته به آكادمى علوم استان «باواريا» مشغول به فعاليت شد و در اواخر سال ۱۳۴۶ بهايران بازگشت و از ابتداى سال تحصيل ۱۳۴۷ با رتبه استاديارى در مؤسسه ژئوفيزيكدانشگاه تهران مشغول به تدريس شد. او طى فعاليت علمى خود در دانشگاه تهران بارهاجهت مذاكره و همكارى و بازديد از دانشگاه هاى مختلف به كشورهاى آلمان، فرانسه،آمريكا، پرتغال، روسيه، ژاپن، كويت و هندوستان سفر كرده است.
طى سال هاى ۱۳۷۱ تا۱۳۷۴زمرديان تصدى رياست مركز ملى اقيانوس شناسى را برعهده داشت و تلاش گسترده اىرا براى تقويت برنامه هاى اقيانوس شناسى منطقه خاورميانه به كاربرد و در اين راستابه اقداماتى از جمله تأسيس يك ايستگاه بزرگ تحقيقاتى در چابهار و راه اندازى اولينسايت ماهواره اى مطالعات اقيانوسى در تهران انجام داد كه با توجه به نبود تجهيزاتكافى ميدانى نقش مهمى در توسعه فعاليت هاى پژوهشى اقيانوس شناسى كشور داشت. او كهسال هاى متمادى در سطوح كارشناسى، كارشناسى ارشد و دكترا به تدريس در رشته هاى «گرافى سنجى»، «گرافى سنجى پيشرفته»، «ژئودزى فيزيكى»، «ژئو فيزيك عمومى»، «نجوممقدماتى»، «نقشه بردارى»، «تئورى پتانسيل» و فيزيك فضا اشتغال داشته درباره پيشينهآموزش ژئوفيزيك در ايران مى گويد: « از همان ابتدا كه پايه تحصيلات كارشناسى ارشددر مؤسسه ژئوفيزيك در دانشگاه تهران گذاشته شد، آموزش تمام گرايش هاى ژئوفيزيكهمراه با عمليات ميدانى بود تا دانشجو در چارچوب اين برنامه بتواند به روش هاى علمىژئوفيزيك آشنا شده و پس از فراغت از تحصيل بتواند در سازمان هاى اجرايى ژئوفيزيك وصنعت مفيد واقع شود. امروزه با توسعه آموزش عالى كشور، رشته ژئوفيزيك نيز همانندساير رشته ها در بسيارى از دانشگاه ها پايه گذارى شده كه خود نويد بسيار خوبى براىآتيه كشور ما ايران است كه داراى ظرفيت هاى معدنى بسيار و نيز ذخاير وسيع و سرشارنفت و گاز و... است.

نكته حائز اهميت اين است كه در رشته هايى نظير ژئوفيزيك نمى توان تنها به دروستئورى بسنده كرد بنابراين توصيه مى شود كه تجهيزات كافى براى عمليات ميدانىدانشجويان از قبل فراهم شود تا فارغ التحصيلان اين رشته همانگونه كه انتظار مى رودبتوانند مفيد واقع شوند.» (۲

/ 0 نظر / 89 بازدید